Με Υπουργική Απόφαση ανανεώνεται ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από 1.9.2018 έως 31.8.2019.

Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.1 εδάφιο β’ του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α’ 24).

Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας οι εκπαιδευτικοί υποχρεούται να καταθέσουν, εντός έτους το αργότερο, τίτλο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών και αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, κατά περίπτωση.

Τα παραπάνω (έκθεση προόδου, τίτλοι σπουδών και διπλωματικές εργασίες / διδακτορικές διατριβές) υποβάλλονται στο Τμήμα Β’ της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η καταβολή αποδοχών για το διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης (KAE 5295/Κωδ.Ε.Φ. 220).

Δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook