Ανακοίνωση-παρέμβαση του ΔΣ της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., που αφορά στην υποβολή από τις σχολικές μονάδες Ωρολογίων Προγραμμάτων εντός του Σεπτεμβρίου.

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ»

Αθήνα, 30-09-2018  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., αναφορικά με την υποβολή από τις σχολικές μονάδες Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) εντός του Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτές το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για πλήρη ανάπτυξη των ΕΩΠΔ, έχει να επισημάνει τα εξής:

Οι Δ/ντές-Δ/ντριες των σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων, από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς δίνουν καθημερινά τη μάχη για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων, με πλήρη αξιοποίηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών και την αναμόρφωση των ΕΩΠΔ,  όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Καθήκον του ΥΠ.Π.Ε.Θ., των Περιφερειακών Δ/νσεων και των Δ/νσεων Εκπ/σης είναι η τοποθέτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες,  ώστε αυτές να λειτουργούν από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων με πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, τόσο στο Πρωινό όσο και στο  Ολοήμερο Πρόγραμμά τους.

Η υποβολή προσωρινών ΕΩΠΔ από τις σχολικές μονάδες στις  Δ/νσεις Εκπ/σης εντός του Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτές το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξή τους, και τα οποία θα αλλάζουν και θα αναπροσαρμόζονται από εβδομάδα σε εβδομάδα, δεν έχει να προσφέρει παρά μόνο άσκοπη γραφειοκρατία και καταπόνηση των σχολικών μονάδων και των Δ/ντών-Δ/ντριών.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

  1. Μέχρι την τοποθέτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες για την πλήρη ανάπτυξη των ΕΩΠΔ, αυτές να λειτουργούν με ευθύνη των Δ/ντών-Δ/ντριών και των Συλλόγων Διδασκόντων με προσωρινό αναμορφωμένο ΕΩΠΔ, με πλήρη αξιοποίηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών τους, το οποίο όμως δεν θα υποβάλλεται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης.
  2. Η υποβολή ΕΩΠΔ προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν η σχολική μονάδα θα έχει στελεχωθεί από το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό και θα λειτουργεί με ΕΩΠΔ σε πλήρη ανάπτυξη, τόσο στο Πρωινό όσο και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  3. Το σε πλήρη ανάπτυξη ΕΩΠΔ, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας, δεν θα πρέπει να υποβάλλεται εντύπως, αλλά θα πρέπει να καταχωρείται μόνο στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, το οποίο θα πρέπει άμεσα και μετά από τις απαραίτητες προσαρμογές να δίνει τη δυνατότητα στις Δ/νσεις Εκπ/σης να το εξάγουν-εκτυπώνουν, και στη συνέχεια να προχωρούν στη θεώρησή του, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη γραφειοκρατία.
  4. Την άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης όλων των εγγράφων με τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής υπογραφής από όλες τις σχολικές μονάδες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  –  Τηλέμαχος Κουντούρης                                                
Ο Γεν. Γραμματέας – Νικόλαος  Μακεδών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook