Αποσπάσεις – Μετατάξεις Εκπαιδευτικών: Οδηγίες σχετικά με τις αποσπάσεις σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπ/ση.

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 1000, τ. Γ/2018 της με αριθμ. 142880/Ε2/4-09-2018 (ΑΔΑ: Ω1504653ΠΣ-31Κ) Υ.Α., οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχουν αποσπαστεί, για το σχολικό έτος 2018-2019, σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δύνανται:

1. Να παραμείνουν, εφόσον το επιθυμούν, στη θέση απόσπασής τους, υποβάλλοντας στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες μετατάσσονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους στον φορέα/υπηρεσία, αναλαμβάνοντας υπηρεσία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες μετατάσσονται.

Το έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook