Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4217/τ.Β’/26-09-2018 η ΚΥΑ που αφορά στη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει τα εξής άρθρα:

 • Άρθρο 1: Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς
 • Άρθρο 2: Διαδικασία μεταφοράς μαθητών
 • Άρθρο 3: Επιδότηση μαθητών
 • Άρθρο 4: Συντονισμός και υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς
 • Άρθρο 5: Αρμόδια όργανα
 • Άρθρο 6: Πανελλαδική εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my school
 • Άρθρο 6: Πανελλαδική εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my school
 • Άρθρο 8: Απολογισμός μεταφορικού έργου
 • Άρθρο 9: Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών
 • Άρθρο 10: Λοιπές διατάξεις για οδηγούς και συνοδούς μεταφορικών μέσων
 • Παραρτήματα

Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας (α’ και β’ προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως κάτωθι:

Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β’ τάξη του Δημοτικού
β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ […]

Δείτε αναλυτικά στο συνοδευτικό αρχείο:

Η Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook