Εγκύκλιο σχετικά με την υπέρβαση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας από προσωρινούς αναπληρωτές λόγω απαγορευτικού ακτοπλοϊκών δρομολογίων εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η Εγκύκλιος αφορά στην με αριθ. 159712 Ε1/25.9.2018 (ΑΔΑ: 6Χ4Ρ4653ΠΣ-ΝΙΔ) Υ.Α. και το από 25/9.2018 δελτίο τύπου του Υπ.Π.Ε.Θ. περί πρόσληψης 431 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ως προσωρινών αναπληρωτών.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, σε περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η ανάληψη υπηρεσίας από τους προσωρινούς αναπληρωτές που προσλήφθηκαν με την ανωτέρω σχετική υπουργική απόφαση εντός της προθεσμίας που τέθηκε (μέχρι 27.9.2018) λόγω απαγορευτικού ακτοπλοϊκών δρομολογίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) (Ν. 2690/1999 – ΦΕΚ 45 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ. 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α’).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, «υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία».

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον αναπληρωτή σχετικής βεβαίωσης από τα κατά τόπους λιμεναρχεία, που υποβάλλεται με δήλωσή του στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου αναλαμβάνει υπηρεσία, μετά τη λήξη του απαγορευτικού απόπλου.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook