Δύο Φακέλους Υλικού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο έχει διαμορφώσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ):

«Αγγλικά ΓΕΛ 1» για την Α’ Λυκείου, και

«Αγγλικά ΓΕΛ 2» για τις Β΄- Γ΄ Λυκείου.

Το υλικό αυτό εκπονήθηκε αμισθί, με ευθύνη της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο της «Δράσης για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αριθ. πρωτ. 7143/23-10-2017 και ΑΔΑ 7ΣΝΓΟΞΛΔ-Ξ05 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε συνέχεια της Πράξης 43/19-10-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.)». (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/516-fakelos-ylikou-agglika-gen-lykeioy-a)

Μέρος του Φακέλου Υλικού «ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1» και συγκεκριμένα οι ενότητες 1-5έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., στο πεδίο «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α’ ΓΕΛ μέχρι την παραλαβή του σε έντυπη μορφή.

Οι Φάκελοι Υλικού «Αγγλικά ΓΕΛ 1» και «Αγγλικά ΓΕΛ 2», στο σύνολό τους, θα αποσταλούν στα σχολεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσής τους.

Διαβάστε ακόμα:

ΙΕΠ: Εκπαιδευτικό υλικό για τα Αγγλικά της Α’ Γενικού Λυκείου – Φάκελος Αγγλικά 1

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook