Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  (4191/τ. Β/24-09-2018) η Υπουργική Απόφαση για την Υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την Απόφαση, το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό. Η υλοποίηση του πραγματοποιείται σε ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με Ε.Κ. ολόκληρης της Επικράτειας. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το εκάστοτε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ..

Το «Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας» απευθύνεται σε α) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 3475/2006), β) κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 3475/2006), γ) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. και δ) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ((ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει.

Τα κριτήρια επιλογής-κατάταξης των υποψηφίων περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας (βλ. συνοδευτικό αρχείο).

Η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στη με αριθμό Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (Β΄ 2726) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο ΦΕΚ

Η σχετική Απόφαση

Διαβάστε ακόμα:

Η ΥΑ για την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook