Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Γ’ Λυκείου: Διαγώνισμα στο 4ο Κεφάλαιο «Η Προσφορά των Αγαθών»

Της Όλγας Ντανοπούλου

ΘΕΜΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα της καθεμίας και δίπλα την ένδειξη «Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή  ή «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

  1. Το κόστος ευκαιρίας αναφέρεται στις μονάδες ενός αγαθού Ψ που θυσιάζονται, προκειμένου να παραχθεί μία μονάδα ενός άλλου αγαθού Χ.
  2. Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος ευκαιρίας εκφρασμένο σε χρήμα.
  3. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων δείχνει τις ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα ενός άλλου προϊόντος.
  4. Η εισροή οικονομικών μεταναστών που παραμένουν άνεργοι δεν μετατοπίζει την ΚΠΔ.
  5. Όλοι οι συνδυασμοί αριστερά της ΚΠΔ δείχνουν το κύριο οικονομικό πρόβλημα.

Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά αν:

α) μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας

β)χειροτερεύσει η τεχνολογία

γ)αυξηθούν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών

δ) ο συνδυασμός το α και β

2. Όταν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό σε μια οικονομία σημαίνει ότι η ΚΠΔ είναι :

α) ευθεία γραμμή

β) κυρτή προς την αρχή των αξόνων

γ) κοίλη προς την αρχή των αξόνων

δ) τίποτα από τα παραπάνω

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που προκαλούν αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή.

Β2. Τι είναι το οικονομικό κύκλωμα και τι είδους ροές αναπτύσσονται μεταξύ των βασικών μονάδων ενός οικονομικού συστήματος  και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παραπάνω ροών;

Β3. Τι δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων και σε ποιες βασικές υποθέσεις στηρίζεται; Με ποιους τρόπους ένας εφικτός συνδυασμός μπορεί να γίνει ανέφικτος; ( Απαιτείται και διάγραμμα).

ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία παράγει το αγαθό Χ και το αγαθό Ψ αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα παραγωγής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣυνδυασμοίΑγαθό ΧΑγαθό Ψ
Α0400
Β10380
Γ40240
Δ60180
Ε7580
Ζ800

 

Α) Πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθούν οι πρώτες 5 μονάδες του αγαθού Ψ;

Β) Πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι 3 τελευταίες μονάδες του αγαθού Χ;

Γ) Πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν, για να αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού Ψ από 185 σε 245;

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας :

ΣυνδυασμοίΑγαθό ΧΑγαθό ΨΚΕχΚΕψ
Α40   
Β 82 
Γ1620  
Δ6   
Ε 30 3

 

Δ1) Αφού κάνετε τους παραπάνω υπολογισμούς, να συμπληρώσετε τα παραπάνω κενά του πίνακα.

Δ2) Αν αυξηθούν οι παραγωγικοί συντελεστές με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί η ποσότητα του αγαθού Χ, να βρεθεί το νέο κόστος ευκαιρίας του Χ.

Δ3) Οι συνδυασμοί Κ (Χ=15 , Ψ=25 ) , Λ( Χ=44 Ψ=6) είναι εφικτοί, ανέφικτοί, μέγιστοι; Να αιτιολογήσετε υπολογιστικά τους παραπάνω συνδυασμούς.

Δ4) Να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων πριν και μετά τον υποδιπλασιασμό της ποσότητας παραγωγής του αγαθού Χ σε κοινό διάγραμμα. Τι παρατηρείτε; (αιτιολογήστε την απάντησή σας).

Διαβάστε ακόμα:

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Θεωρία

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Ασκήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Ασκήσεις στα κεφάλαια 1-2

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook