Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Διευκρινίζεται ότι από το σχολικό έτος 2018-2019 για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύει το άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12-06-2018). 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 147899/Δ2/07-09-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3202/12-09-2017). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υ.Α. για τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται από το σχολικό έτος 2018-2019 με την με αρ. πρωτ. 130251/Δ2/31-07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3539/21-08-2018). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υ.Α. για τα μαθήματα της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της B΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στη Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 133132/Δ2/07-08-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3810/04-09-2018)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 177627 Δ2/20-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3768/26-10-2017).

Το σχετικό έγγραφο

Διαβάστε ακόμα:

Σε ΦΕΚ το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook