Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με όρο της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7176/29-6-2018 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας», ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι αυτή της μη κατοχής θέσης ευθύνης με θητεία ή τοποθέτηση σε πρότυπα/πειραματικά σχολεία. Με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για την επιλογή του επιστημονικού προσωπικού της ανωτέρω πρόσκλησης, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν θέση ευθύνης ή είναι τοποθετημένοι/ες  σε πρότυπο/πειραματικό σχολείο, έως τις 28/09/2018, να καταθέσουν στο ΙΕΠ την οικεία απόφαση αποδοχής της παραίτησής τους από την εν λόγω θέση. Διαφορετικά οι αιτήσεις τους δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook