Αποφασίστηκε η δυνατότητα της μετάθεσης, κατά μία ώρα, του ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ΄ αριθμ. Φ12/145259/Δ4/06.09.2018 Απόφαση για το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής, και για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας όπως:

 δύσκολες συνθήκες μετακίνησης μαθητών προς απομακρυσμένες περιοχές με μέσα μαζικής μεταφοράς που εκτελούν συγκεκριμένα δρομολόγια,
 νυχτερινό ωράριο εργασίας μαθητών
 καλύτερη συνεργασία με συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες και εύρυθμη συλλειτουργία με το Ε.Κ. που εξυπηρετεί τη σχολική μονάδα.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται, κατά περίπτωση και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η χρονική μετάθεση του ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ως ακολούθως:

Α) Για τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης:

(ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28.06.2018 (Β΄ 2636) Υπουργική Απόφαση, δηλαδή 30 ώρες εβδομαδιαίως ή 6 ώρες ημερησίως)

α) Έναρξη λειτουργίας: 17:00 ή εναλλακτικά 17:30
β) Λήξη λειτουργίας: 21:30 ή εναλλακτικά 22:00
γ) Διάρκεια διδακτικής ώρας: 40΄
δ) Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται μετά από δύο (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες και η διάρκεια καθενός από τα δύο (2) διαλείμματα είναι, αντίστοιχα: 15΄ , 15΄

Β) Για τις τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης (έως το σχ. έτος 2018-19 για τη Γ΄ τάξη και έως το σχ. έτος 2019-2020 για τη Δ΄ τάξη)

(ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.04.2017 (Β΄ 1426) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, δηλαδή 25 ώρες εβδομαδιαίως ή 5 ώρες ημερησίως)

α) Έναρξη λειτουργίας: 17:00 ή εναλλακτικά 17:30
β) Λήξη λειτουργίας: 20:50 ή εναλλακτικά 21:20
γ) Διάρκεια διδακτικής ώρας: 40΄
δ) Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται μετά από δύο (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες και η διάρκεια καθενός από τα δύο (2) διαλείμματα είναι, αντίστοιχα: 15΄ , 15΄.

Αναλυτικότερα, με την εφαρμογή της χρονικής μετάθεσης, τα εναλλακτικά ωράρια λειτουργίας των
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρατίθενται στους Πίνακες (1) και (2) (βλ. σχετική Απόφαση)

Απόφαση – Μετάθεση ωραρίου Εσπερινών ΕΠΑΛ

Διαβάστε ακόμα:

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση που καθορίζει το ωράριο λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook