Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίστηκε ο προϋπολογισμός και οι ετήσιες πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ανά Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου, έναντι του έργου της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 αρμοδιότητας το ΥΠΠΕΘ, με κωδικό 2018ΣΕ04700021 προκειμένου να υλοποιήσουν το έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Οι νομικές δεσμεύσεις που θα αναληφθούν και οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από τι αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές Π.Ε. (Ν.Π.Δ.Δ.) των Δήμων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα βαρύνουν τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό του αναφερόμενου έργου ύψους 2.800.000,00€ και τις συνολικής εγκεκριμένης ετήσιας πίστωσης (3ου τριμήνου) ύψους 2.800.000,00€ όπως εγκρίθηκαν με τη ΣΑΕ 047 του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. έτους 2018 ΤΡΟ της 10/07/2018 (ΑΔΑ 6Η32465ΧΙ8-Κ10) και θα εξοφληθούν μετά την υποβολή των δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις.

Δείτε στο συνοδευτικό έγγραφο πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά ανά Δήμο/Σχολική Επιτροπή:

Χρηματοδότηση Σχολικών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε ακόμα:

Επισημάνσεις για την υποστήριξη λειτουργίας του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook