Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε:

-Τον αλφαβητικό πίνακα Α υποψηφίων Μαθηματικών με δεύτερο πτυχίο Φυσικής και Βιολόγων, για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξέλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και

-Τον αλφαβητικό πίνακα Β κατάταξης υποψηφίων Βιολόγων για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 2-8 -2018.

Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:

O αλφαβητικός πίνακας Α και Β  σε μορφή pdf 

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook