Από τις 15 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 2ος κύκλος συνεντεύξεων, για την περίοδο 2018-2020, του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων» (European Qualifications Passport for Refugees) που εκπονείται από τη Γενική Δ/νση για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων  των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές. Η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης, όσες/οι ενδιαφερόμενες/οι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • • Έχουν αιτηθεί ή τους έχει δοθεί άσυλο στην Ελλάδα
 • •Διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Για τους διαμένοντες εκτός της Περιφέρειας Αττικής, η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης, από σημείο που θα είναι εφικτό πιστοποιηθεί η ταυτότητά των ενδιαφερόμενων (τοπικό γραφείο Μ.Κ.Ο., κ.ά. ). Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ο κάθε υποψήφιος θα λάβει σχετική ενημέρωση.
 • Έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Αραβικής Γλώσσας ή της Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι (Δεν αποκλείονται όσοι μιλούν μόνο την Αραβική Γλώσσα ή της Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι, ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας).
 • • Έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα έτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα τους.

Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

 1. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] το συνημμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους εμπειρία. 
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους.
 2. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποστείλουν μαζί με το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, τα αντίγραφα των πτυχίων τους, ή αποδεικτικά παρακολούθησης σπουδών ή φωτογραφίες των αποδεικτικών και πτυχίων (εφόσον διαθέτουν) καθώς και αντίγραφο της κάρτας ασύλου
 3. Τελευταία μέρα υποβολής των ανωτέρω ορίζεται η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα λάβει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης στην Αθήνα κατά το διάστημα 15 έως 19 Οκτωβρίου 2018. Η ομάδα συντονισμού του κύκλου συνεντεύξεων EQPR θα επικοινωνήσει με την/τον κάθε ενδιαφερόμενη/ο, για τη γνωστοποίηση της ώρας και τον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.
 5. Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, το European Qualifications Passport for Refugees θα αποσταλεί σε όσους υποψηφίους διαπιστωθεί ότι διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο προς το παρόν δεν παρέχει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε εργασία.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook