Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων

Πατήστε εδώ για την Απόφαση (ΦΕΚ)

Γενικές Πληροφορίες

1. Στο μάθημα Εικαστικό Εργαστήρι, όταν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) γίνεται συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ08 από διαφορετικές ειδικότητες του κλάδου (ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες).

2. Το μάθημα «Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητας τους. Το μάθημα μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ανά τετράμηνο.

3. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό. Δε γίνεται συνδιδασκαλία ούτε χωρισμός τμήματος.  (Δείτε την Απόφαση)

4. Για τα μαθήματα αυτά, όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) γίνεται συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς της ειδικότητας. (Δείτε την Απόφαση)

5. Για τα μαθήματα αυτά, όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) το τμήμα χωρίζεται σε δύο τμήματα.  (Δείτε την Απόφαση)

Επίσης σχετικά με την κάλυψη των ωρών των μαθημάτων της Α’ και Β’ ανάθεσης ισχύουν οι οδηγίες της αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 1704).

Η αριθμ. 118601/Δ2/19-07-2016 υπουργική απόφαση (Β’ 2461) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook