Με νέα Υπουργική Απόφαση τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 130085/Δ2/18-08-2015 Υ.Α. (Β΄ 1817) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης και Β΄ τάξης του Μουσικού Γενικού Λυκείου και συγκεκριμένα:

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Μουσικού Γενικού Λυκείου Ερευνητική Εργασία (project) αντικαθίσταται με το μάθημα Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες.

Το πρώτο εδάφιο της υποσημείωσης 4 στην ενότητα ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να αναφέρονται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Το πρώτο εδάφιο της υποσημείωσης 4 στην ενότητα ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να αναφέρονται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αντικαθίσταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook