Με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΛΟΧ4653ΠΣ-ΟΤ7), ορίζονται τα τμήματα συνδιδασκαλίας σε λειτουργούντα τμήματα των ΕΠΑΛ Κρήτης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τμήματα συνδιδασκαλίας στα ΕΠΑΛ Κρήτης

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook