Με σχετική ΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3944/τ.Β’/11-ο9-2018 αναστέλλεται η εφαρμογή της αριθμ. 97115/ Δ1/12-06-2017 (ΦΕΚ 2153/τ.Β΄/23-06-2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2018-2019 κατά το μέρος που αφορά:

Τη συγχώνευση του 7/θ 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου με το 6/θ 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.

Τη συγχώνευση του 3/θ Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας με το 3/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Επιδαύρου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Επίσης αναστέλλεται η εφαρμογή της αριθμ. 71338/ Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τ.Β΄/27-06-2011) υπουργικής απόφασης «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2018-2019 κατά το μέρος που αφορά:

Την κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας Κορινθίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook