Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων».

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε τρεις βασικούς άξονες: σχεδιοκατασκευαστικές μελέτες με σύγχρονες μεθοδολογίες και λογισμικά, ανάλυση, μελέτη και συμπεριφορά δομικών στοιχείων οχημάτων, τεχνολογία μετάδοσης ισχύος (ΜΕΚ & υβριδικών) και αεροδυναμική.

Στόχοι του Π.Μ.Σ

Το Π.Μ.Σ. εκτός από την εξειδίκευση που παρέχει για τα συστήματα που αποτελούν ή υποστηρίζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω σε ευρύτερα αντικείμενα τεχνολογικού ενδιαφέροντος Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως της τεχνολογίας υλικών, της σχεδίασης σε παραμετρικά προγράμματα CAD, του σχεδιασμού μηχανών εσωτερικής καύσης, της κατασκευής με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και συναρμολόγησης (CAM/CNC, τρισδιάστατη εκτύπωση & ρομποτικά συστήματα), της δυναμικής ανάλυσης και της αεροδυναμικής σχεδίασης.

Προαπαιτούμενα  συμμετοχής

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. Οι γλώσσες που απαιτούνται για την παρακολούθηση είναι η ελληνική και η αγγλική.

Διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια των σπουδών για πλήρη φοίτηση είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ή έξι για μερική. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-19), το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στη μορφή μερικούς φοίτησης.

Προσωπικό / Εγκαταστάσεις

Το επιστημονικό / διδακτικό προσωπικό είναι καθηγητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και επιστημονικοί συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο. Ο χώρος διεξαγωγής μαθημάτων είναι οι εγκαταστάσεις και εργαστήρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά Ευβοίας (πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας) κάθε Σάββατο 10:00 με 16:00.

Επικοινωνία

Αναλυτική περιγραφή και λεπτομέρειες που αφορούν το Πρόγραμμα δίνονται στη σελίδα http://msc.mech.teiste.gr Ερωτήσεις και διευκρινίσεις δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται επίσης ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook