Με σχετική Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται, σε πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Για την εγγραφή και παρακολούθηση του Προγράμματος θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο, έτσι όπως αποτυπώνονται στο εγκριθέν Πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 550 Ευρώ. Επίσης, με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής ο υποψήφιος επιβαρύνεται επιπλέον με το ποσό των 20 ευρώ. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πρέπει να
προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της 6117/Α΄/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής απόφασης, στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το Πρόγραμμα προσφέρει πιστοποίηση διδακτικής της Ρωσικής ή Τουρκικής ή Ρουμανικής ή Σερβικής ή Βουλγαρικής γλώσσας. Αποτελείται από δύο Θεματικές Ενότητες: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Η παρακολούθηση της πρώτης Θεματικής ενότητας αποτελείται από έξι υποενότητες εκ των οποίων οι πέντε είναι υποχρεωτικές.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και θα υποβληθεί για ανανέωση της έγκρισης μέχρι 30-09-2019. Η χρονική διάρκεια είναι ένα ακαδημαϊκό έτος. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: http://www.uom.gr/ και του ΥΠ.Π.Ε.Θ: www.minedu.gov.gr Το εγκριθέν Πρόγραμμα, έτσι όπως υπεβλήθη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και παρατίθεται στο παράρτημα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο:

Η Υπουργική Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook