Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ): Διαγώνισμα στο 4ο Κεφάλαιο «Η Προσφορά των Αγαθών»

Της Όλγας Ντανοπούλου

ΘΕΜΑ Α

Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα της καθεμίας και δίπλα την ένδειξη «Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή , ή «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 1. Σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.
 2. Η επιχείρηση θα πρέπει να βρει την τιμή για την οποία μεγιστοποιείται το κέρδος της. Αυτό συμβαίνει ,όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την ποσότητα.
 3. Η καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης δείχνει τις ποσότητες του αγαθού που είναι διατεθειμένη να παράγει και να προσφέρει σε κάθε τιμή του αγαθού.
 4. Η αγοραία καμπύλη προσφοράς είναι το κάθετο άθροισμα των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στις καμπύλες προσφοράς όλων των επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν και δείχνει τη συνολικά προσφερόμενη ποσότητα σε κάθε τιμή.
 5. Η μεταβολή της τιμής ενός από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του.

Α2. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 1. Αν η ελαστικότητα προσφοράς είναι 0,5 , αυτό σημαίνει ότι μία αύξηση της τιμής είναι 10 %, θα οδηγήσει σε αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά :

α) 2%     β) 4%      γ)  5%   δ) 8%

 1. Η προσφορά των ευπαθών γεωργικών προϊόντων που δεν μπορούν να διατηρηθούν είναι :

Α) ελαστική

Β)  ανελαστική

Γ)  τελείως ελαστική

Δ) τελείως ανελαστική

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά τρία παραδείγματα γραμμικών συναρτήσεων όπου η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη, μικρότερη και ίση με τη μονάδα.

Β2. Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά τι θα συμβεί στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού, αν μειωθεί η τιμή του αγαθού στην αγορά και ταυτόχρονα μειωθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο :

ΤΙΜΗΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
860
1470
2278
3280

 

Γ1. α) Να κατασκευάσετε των αγοραίο πίνακα προσφοράς των 9 επιπλέον  επιχειρήσεων.

β) Να υπολογισθεί η τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή μειώνεται από 14 σε 8 ευρώ και να χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα.

γ) Αν το συνολικό κόστος σε επίπεδο παραγωγής 78 μονάδων είναι 800ευρώ, να βρεθεί το μέσο συνολικό κόστος σε επίπεδο παραγωγής 80 μονάδων  προϊόντος .

Γ2 . Ποιος είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την ελαστικότητα προσφοράς;

Γ3. Να υπολογισθεί πόσο μεταβάλλεται το κέρδος της επιχείρησης όταν η τιμή αυξάνεται από 8 σε 14 ευρώ.

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής.

LQTC
0010
2220
4648
61284
820120
1030180
1236252
1440332
1642420

 

 1. Nα υπολογίσετε το σταθερό και το μεταβλητό κόστος παραγωγής.
 2. Να κατασκευάσετε το ατομικό πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.
 3. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης και με την προσθήκη ποιου εργάτη εμφανίζονται οι συνέπειες του νόμου φθίνουσας απόδοσης
 4. α) Αν υποδιπλασιασθεί η παραγωγή σε κάθε επίπεδο απασχόλησης και ταυτόχρονα διπλασιασθεί το συνολικό κόστος,  να βρεθεί ο νέος πίνακας προσφοράς.

    β) Να υπολογίσετε τη συνάρτηση προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται από 48 σε 80 μονάδες.

     γ) Αν η τεχνολογία βελτιωθεί με αποτέλεσμα να μεταβάλλει την προσφορά κατά 50 μονάδες, να υπολογίσετε τη νέα συνάρτηση προσφοράς.

     δ) Σε κοινό διάγραμμα να απεικονιστούν οι παραπάνω μεταβολές.

Διαβάστε ακόμα:

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Θεωρία

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Ασκήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Ασκήσεις στα κεφάλαια 1-2

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook