Ανακοίνωση σχετικά με την καταχώριση όλων των βιβλίων των σχολικών μονάδων στο πληροφορικό σύστημα Myschool εξέδωσε το ΔΣ της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ  ΣΤΟ MySchool

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την με Αρ. Πρωτ. Φ.17/139463/Δ1/28-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη «Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», έχει να επισημάνει τα εξής:

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζητά  από τις σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα  Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών να καταχωρίσουν όλα τα βιβλία τους, ένα ένα, στο Βιβλίο Κινητής Περιουσίας του πληροφοριακού συστήματος Μyschool, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019, τη στιγμή που σχεδόν όλες οι σχολικές μονάδες έχουν καταχωρίσει τα βιβλία των Βιβλιοθηκών τους εδώ και χρόνια σε αρχεία xls.

Το γεγονός αυτό θα επιβαρύνει τις σχολικές μονάδες με ένα τεράστιο και άσκοπο γραφειοκρατικό έργο, το οποίο μπορεί να αποφευχθεί με τις κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις το Myschool.

 Για το λόγο αυτό, καλούμε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. :

Να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πληροφοριακό σύστημα  Myschool για τη δημιουργία ξεχωριστής εφαρμογής για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες,  η οποία να μην εμπεριέχεται στο Βιβλίο Κινητής Περιουσίας του MySchool, ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή των βιβλίων των σχολικών μονάδων σε αυτή, μαζικά, από αρχεία xls.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  –  Τηλέμαχος Κουντούρης                                                
Ο Γεν. Γραμματέας – Νικόλαος  Μακεδών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook