Σχολικά βιβλία Γενικού Λυκείου– Επαγγελματικού Λυκείου 2018-2019: Δημοσιεύτηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου που διανέμονται για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για όσα διδακτικά βιβλία σχολικού έτους 2018-2019, έχουν προκύψει αλλαγές σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών αυτών συνοπτικά και αναλυτικά.

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για τα Ημερήσια Λύκεια σχολικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 • 204887/Δ2 – 24-11-2017
 • 4136/Δ2 – 10-01-2018
 • 12071/Δ2 – 24-01-2018
 • 15986/Δ2 – 31-01-2018
 • 35240/Δ2 – 01-03-2018
 • 81268/Δ2 – 18-05-2018
 • 124878/Δ2 – 23-07-2018

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Διευκρίνιση: Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε τάξης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Ψηφιακό Σχολείο, όπου είναι αναρτημένα τα ψηφιακά αρχεία των διδακτικών βιβλίων. 

Ο κατάλογος

ΤΑΞΗ Α’

ΤΑΞΗ Β’

ΤΑΞΗ Γ’

Κατάλογος Εσπερινών ΓΕΛ

ΤΑΞΗ Α ΕΣΠ’

ΤΑΞΗ Β ΕΣΠ’

ΤΑΞΗ Γ ΕΣΠ’

ΤΑΞΗ Δ ΕΣΠ’

ΑΛΛΑΓΕΣ: Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2017-2018) έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΛ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 • Φ1/64526/Δ4 – 24-04-2018
 • Φ1/64546/Δ4 – 24-04-2018
 • Φ1/75660/Δ4 – 10-05-2018
 • Φ1/124193/Δ4 – 20-07-2018

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Διευκρίνιση: Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε τάξης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Ψηφιακό Σχολείο, όπου είναι αναρτημένα τα ψηφιακά αρχεία των διδακτικών βιβλίων. 

Ο κατάλογος

ΤΑΞΗ Α ΕΠΑΛ’

ΤΑΞΗ Β ΕΠΑΛ’

ΤΑΞΗ Γ ΕΠΑΛ’

Κατάλογος Εσπερινών ΕΠΑΛ

ΤΑΞΗ Α ΕΠΑΛ ΕΣΠ’

ΤΑΞΗ Β ΕΠΑΛ ΕΣΠ’

ΤΑΞΗ Γ ΕΠΑΛ ΕΣΠ’

ΤΑΞΗ Δ ΕΠΑΛ ΕΣΠ’

ΑΛΛΑΓΕΣ: Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2017-2018) έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου για το 2018-2019