Τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου για το 2018-2019

Σχολικά βιβλία Δημοτικού – Γυμνασίου 2018-2019: Δημοσιεύτηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων Δημοτικού και Γυμνασίου που διανέμονται για το σχολικό έτος 2018-2019. Για όσα διδακτικά βιβλία σχολικού έτους 2018-2019, έχουν προκύψει αλλαγές σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών αυτών συνοπτικά και αναλυτικά. Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου για το 2018-2019.