Κύρωση Πινάκων με τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, τον οποίο συνέταξε η Επιτροπή του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. β’ της αρ. 82335/Ζ2/22-8-2005 (ΦΕΚ 1173, Τ. β’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αρ. ΑΣ 36269/Ζ2/2006 (ΦΕΚ 520, τ. Β’) και ΑΣ377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074 τ. Β’) Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής αυτής.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.

Η Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook