Εσπερινά ΕΠΑΛ – Ωράριο λειτουργίας: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με την οποία καθορίζεται το ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής:

Α) Για τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης:

(ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28.06.2018 (Β΄ 2636) Υπουργική Απόφαση, δηλαδή 30 ώρες εβδομαδιαίως ή 6 ώρες ημερησίως)

α) Έναρξη λειτουργίας: 18:00 ή εναλλακτικά 18:30
β) Λήξη λειτουργίας: 22:30 ή εναλλακτικά 23:00
γ) Διάρκεια διδακτικής ώρας: 40΄
δ) Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται μετά από δύο (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες και η διάρκεια καθενός από τα δύο (2) διαλείμματα είναι, αντίστοιχα: 15΄ , 15΄

Β) Για τις τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης (έως το σχ. έτος 2018-19 για τη Γ΄ τάξη και έως το σχ. έτος 2019-2020 για τη Δ΄ τάξη)

(ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.04.2017 (Β΄ 1426) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, δηλαδή 25 ώρες εβδομαδιαίως ή 5 ώρες ημερησίως)
α) Έναρξη λειτουργίας: 18:00 ή εναλλακτικά 18:30
β) Λήξη λειτουργίας: 21:50 ή εναλλακτικά 22:20
γ) Διάρκεια διδακτικής ώρας: 40΄
δ) Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται μετά από δύο (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες και η διάρκεια καθενός από τα δύο (2) διαλείμματα είναι, αντίστοιχα: 15΄ , 15΄

Αναλυτικότερα, τα εναλλακτικά ωράρια λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρατίθενται στους Πίνακες (1) και (2) που ακολουθούν:

Το ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ

Γ) Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη βελτίωση συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, η ώρα συγκέντρωσης των μαθητών/μαθητριών και η ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας είναι κοινές για όλες τις τάξεις του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας που θα εφαρμόσει η κάθε σχολική μονάδα.

Δ) Το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook