Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» διάρκειας 200 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
200 ώρες (Κωδ. PROFED) – Έναρξη Προγράμματος Δευτέρα 01/10/2018

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ορισμών, των  διαστάσεων και τα διαφορετικών ειδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας.

Η σκοπιμότητα του προγράμματος τεκμηριώνεται τόσο από θεσμικές αλλαγές όσο και από εφαρμογή Ευρωπαϊκής, Εθνικής ή Περιφερειακής πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές καταδεικνύουν δύο σημαντικές αναγκαιότητες:
(α) Την ανάπτυξη δεξιοτήτων υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(β) Την ανάγκη κατανόησης του σύνθετου χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να γίνονται αντιληπτές οι ιδιαιτερότητες, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που ανοίγονται.

Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία στο Διαδίκτυο όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

Εκπαιδευτικοί Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών

Εκπαιδευτές ΙΕΚ- ΣΕΚ-ΚΕΚ-ΔΒΜ

Διοικητικά Στελέχη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ- ΣΕΚ-ΚΕΚ-ΔΒΜ κ.α)

Καθηγητές και Στελέχη Κολλεγίων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσω των μαθημάτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Το εννοιολογικό πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Συνεχιζόμενη Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 • Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της κατάρτισης
 • Κοστολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και Πιστοποίηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 • Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Κατάρτιση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει σπονδυλωτή διάρθρωση σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα.

Η εκτίμηση του απαιτούμενου “χρόνου διδασκαλίας” αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα.

Η διδασκαλία με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος – Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (με Α.Μ ΕΒ21721),Συγγραφέας του Επαγγελματικού Πεδίου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 3» το πρότυπο πάνω στο οποίο γίνονται οι πιστοποιήσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο από την ΑΝΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150 ευρώ, και για φοιτητές, ανέργους, προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής κλπ μπορείτε να μεταβείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες εκπτώσεων.
Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: http://www.adet-uoa.gr/?p=312

και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση adet[at]admin.uoa[dot]gr , αναγράφοντας στο θέμα του email τον Κωδικό Προγράμματος (PROFED).

Χρονοδιάγραμμα

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 28 Σεπτεμβρίου 2018
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 01/10/2018.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook