Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προκήρυξε την πλήρωση με επιλογή πέντε θέσεων μελών του Συμβουλίου της με τετραετή θητεία.

Πιο αναλυτικά:

δύο θέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ και, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι με βαθμό Α’ ή Β΄, με βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Αποστολή και τι Αρμοδιότητες της Αρχής,

δύο θέσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ και, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι με βαθμό Α’ ή Β΄, με βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής,

μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική Πρόσκληση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook