Εκδόθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Τα περιεχόμενα της Εγκυκλίου

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικής Μονάδας

1. Έναρξη σχολικού έτους 2018- 2019
2. Ωρολόγια Προγράμματα
3. Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος
Περιπτώσεις λειτουργίας Ολοήμερων Μονοθέσιων Δημοτικών Σχολείων
4. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
5. Κατ’ οίκον εργασίες
6. Επιτήρηση μαθητών –Εφημερία
7. Ωράριο Εκπαιδευτικών
8. Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών
9. Απουσία εκπαιδευτικού
10. Άδειες εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία
11. Συστεγαζόμενα Σχολεία
12. Διαδικασία ενημέρωσης του mySchool – Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool
13. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
14. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – παιδαγωγικές συναντήσεις – έλεγχος προόδου – συνεργασία με τους
γονείς
15. Επιμορφωτικές συναντήσεις
16. Κατανομή τμημάτων.

17. Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος – προσέλευση μαθητών – αποχώρηση μαθητών-ασφάλεια μαθητών
2. Απουσίες μαθητών
3. Αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων, παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και
προόδου των μαθητών και μαθητριών
4. Εκπαιδευτική δράση «Η Τσάντα στο Σχολείο»
5. Σχολικές Βιβλιοθήκες
6. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές)
7. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο Δημοτικό Σχολείο
8. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
9. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
10. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
11. Απώλεια τίτλων σπουδών
12. Σχολικά Γεύματα

Γ. Μαθητική Μέριμνα

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
2. Εμβολιασμός μαθητών και φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
4. Ισότιμη πρόσβαση στην Εκπαίδευση – Αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής
5. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι
6. Ενημέρωση εκπαιδευτικών-Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Η εγκύκλιος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook