Δημοσιεύτηκαν οι Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Mol και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 136750/Η2/17-8-2018).

Σύμφωνα με τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 5 της Φ. 821/74513 /Η2/ 8-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1742) ανακοινώνονται:

α) αλφαβητικός πίνακας Α κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία προεπιλογής, με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά και

β) αλφαβητικός πίνακας Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία προεπιλογής, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 7-9-2018. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Το σχετικό έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook