Άγνωστο κείμενο: Θουκυδίδου Ιστορίαι, Γ’, 22 – Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

Του Γιώργου Μέρκατα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, Θουκυδίδου Ιστορίαι, Γ’, 22,

καὶ αὐτίκα βοὴ ἦν, τὸ δὲ στρατόπεδον ἐπὶ τὸ τεῖχος ὥρμησεν· οὐ γὰρ ᾔδει ὅτι ἦν τὸ δεινὸν σκοτεινῆς νυκτὸς καὶ χειμῶνος ὄντος, καὶ ἅμα οἱ ἐν τῇ πόλει τῶν Πλαταιῶν ὑπολελειμμένοι ἐξελθόντες προσέβαλον τῷ τείχει τῶν Πελοποννησίων ἐκ τοὔμπαλιν ἢ οἱ ἄνδρες αὐτῶν ὑπερέβαινον, ὅπως ἥκιστα πρὸς αὐτοὺς τὸν νοῦν ἔχοιεν. ἐθορυβοῦντο μὲν οὖν κατὰ χώραν μένοντες, βοηθεῖν δὲ οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς ἑαυτῶν φυλακῆς, ἀλλ᾽ ἐν ἀπόρῳ ἦσαν εἰκάσαι τὸ γιγνόμενον. 

Λεξιλόγιο

αὐτίκα= αμέσως

ἐκ τοὔμπαλιν= από το αντίθετο μέρος

νοῦν ἔχω προς τι= έχω στραμμένη την προσοχή μου σε κάτι

ἐν ἀπόρῳ ἦσαν= αδυνατούσαν

Α. Να γίνει μετάφραση του αποσπάσματος.

(20 Μονάδες)

Β. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλες τις μετοχές του κειμένου.

(10 Μονάδες)

Γ1. ᾔδει: Να γραφεί το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην έγκλιση και στον χρόνο που βρίσκεται.

(Μονάδες 2)

Γ2. ὑπολελειμμένοι: Να γραφεί το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής στον χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται.

(Μονάδες 3)

Γ.3 οἱ ἄνδρες: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στον άλλο αριθμό.

(Μονάδες 3)

Γ4. δεινὸν: Να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στην πτώση, το γένος και στον αριθμό που βρίσκεται.

(Μονάδες 2)

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

15 δωρεάν βοηθήματα για το «άγνωστο κείμενο» στα αρχαία ελληνικά