Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ: Παράταση στην υποβολή υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8499/31-7-2018 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου  2018 (ώρα 13:00).

Με επόμενη ανακοίνωση θα κοινοποιηθούν  λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας απόσπασης έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρονται: θέση ευθύνης με θητεία, τοποθέτηση σε πρότυπο/ πειραματικό σχολείο κλπ). Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook