Τι ισχύει για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών & ωρομισθίων

Προσλήψεις εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών & ωρομισθίων Ενότητα 1. Προσλήψεις από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης-μουσικών ειδικεύσεων Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, κατά κλάδο ειδικότητα, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους οικείους πίνακες (με μόρια) και τις επιλογές προτίμησης περιοχών. Σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι ισχύει για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών & ωρομισθίων.