Δημοσιεύτηκε η Απόφαση για τη χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του ΥΠΠΕΘ και των πινάκων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο των παρακάτω Πράξεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινο Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020» και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:

1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892,

2. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031883,

3. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893,

4. «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης, 2018-19» με Κωδικό ΟΠΣ 5031890, 5. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031894,

6. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031898,

7. «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 28, του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’)».

Η Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Τι ισχύει για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών & ωρομισθίων