Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά αναπληρωτών ΕΣΠΑ. Κατά την πρόσληψή τους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, για τον φάκελό τους: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (για Ε.Ε.Π., π.χ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, κ.λ.π.) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ( ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά.