Δικαιολογητικά αναπληρωτών ΕΣΠΑ. Κατά την πρόσληψή τους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, για τον φάκελό τους:

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ)
 2. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (για Ε.Ε.Π., π.χ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, κ.λ.π.)
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ( ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)
 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ)
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΜΚΑ
 7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ
 8. ΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΟΣ ΙΚΑ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΜΕΔΕ,ΟΓΑ κ.λ.π.)
 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ Α.Φ.Μ. ΚΑΙ Δ.Ο.Υ.
 10. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ)
 11. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (3/ΜΗΝΗ ΙΣΧΥΣ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΑΜΟΥΣ (ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣ)
 12. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (3/ΜΗΝΗ ΙΣΧΥΣ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΜΟΥΣ (ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ)
 13. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 14. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4354/2015
 15. ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ
 16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ)

(Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά· δημοσιεύτηκαν στη σχετική ιστοσελίδα της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, 30 Ιουλίου 2018)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook