Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια οι διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης απόλυσης του Μουφτή Κομοτηνής Μέτσο Τζαμαλή και του Μουφτή Ξάνθης Σινίκογλου Μεμέτ Εμίν, λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται:

η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Μουφτή Κομοτηνής Μέτσο Τζαμαλή του Χαφούζ Ιδρύς, κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 19, λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας. (ΑΔΑ: 6ΖΓ64653ΠΣ-ΙΝ9).

(ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

(Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 3586999850/08.08.2018).

η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Μουφτή Ξάνθης Σινίκογλου Μεμέτ Εμίν του Μεχμέτ, κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 19, λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας. (ΑΔΑ:9ΙΦ94653ΠΣ-Ο62).

(ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

(Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5728468037/08.08.2018).

Ταυτοχρόνως, εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν οι αποφάσεις διορισμού του νέου Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής κ.Χαλήλ Τζιχάτ και του νέου Τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης, κ. Μπιλάλ Καρά Χαλήλ.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook