Αναλυτικά οι προϋποθέσεις επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας, Β/θμιας και Ε.Κ.

Επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων: Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και άρθρο 1 του Ν.4473/2017, ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναλυτικά οι προϋποθέσεις επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας, Β/θμιας και Ε.Κ..