Υποτροφίες ΙΚΥ: Πράξη «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (Α.Π. 3377/ 28-03-2018), Το ΔΣ του ΙΚΥ κατήρτισε την κατανομή των 700 θέσεων υποτροφιών στους επτά (7) Επιστημονικούς Κλάδους, ως εξής:

Η κατανομή 700 θέσεων υποτροφιών του ΙΚΥ

Επιπροσθέτως, κυρώθηκαν οι Πίνακες «Μη Επιλέξιμων», «Απορριφθέντων (δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία)» και «Απορριφθέντων (βαθμολογία κάτω από 50 μόρια)» υποψηφίων αντιστοίχως.

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του «Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων», ασκούνται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, δηλαδή έως τις 10-8-2018.

Newsroom: schooltime.gr

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook