Περίληψη Υπουργικής Απόφασης για μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

Με την 130600/Ζ2/31-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1η/03-02-2017, 3η/19-03-2018), και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (30η/29-11-2016, 3η/12-03-2018) καθώς και των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., μετατάσσονται οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί (βλ. σχ. Απόφαση, Διαύγεια, ΑΔΑ: ΨΗΖ74653ΠΣ-ΜΗΗ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Πατήστε ΕΔΩ για την Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook