Έκθεση Β’ Λυκείου – Ασκήσεις θεωρίας & έκφρασης: Επιλογή Επαγγέλματος

Της Έρης Ναθαναήλ

Κείμενο: Η επιλογή επαγγέλματος είναι σημαντική, δύσκολη και όμορφη υπόθεση

Η πάλαι ποτέ παραδοσιακή ερώτηση «τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;» έχει χάσει πλέον τη δυναμική της και δύσκολα απευθύνεται στον κόσμο των παιδιών και των εφήβων. Και αυτό γιατί η απάντηση πλέον δεν δίνεται μόνο με βάση την επιθυμία και τη δυνατότητα εκπλήρωσής της.

Τα πάντα έχουν αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Οι εκτεταμένοι και έντονοι μετασχηματισμοί στην οικονομία και στον πολιτισμό, η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας, η παγκοσμιοποίηση ως ισχυρά υπερεθνικά στοιχεία καθώς και η σημερινή κρίση έχουν προκαλέσει μεγάλες ανακατατάξεις στο επαγγελματικό στερέωμα αλλά και στις σχέσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους εργασιακούς χώρους. Με δεδομένο ότι η άσκηση του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη ζωή του πολίτη, οφείλουμε, λοιπόν, να διαμορφώνουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για μια σωστή επιλογή.

Η επιλογή του επαγγέλματος – κατά τη γνώμη μου – είναι ένα είδος επιλογής «μόνιμου συντρόφου», η πιο σημαντική απόφαση της εφηβικής μας ζωής. Ζούμε τη ζωή μας σε σημαντικό βαθμό σε συνάρτηση με την επαγγελματική μας ενασχόληση. Συχνά το ίδιο το επάγγελμα επιδρά στον τρόπο της ζωής μας, στην κουλτούρα μας αλλά και στον ίδιο το χαρακτήρα μας. Είναι ο τρόπος ζωής μας, θα λέγαμε πιο σωστά. Είναι, ως εκ τούτου, κρίσιμη η επιλογή μας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας και στα όνειρά μας.

Η βαθιά επίγνωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και εργασιακών δυνατοτήτων είναι αναγκαία συνθήκη του ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού για έναν νέο, αλλά ταυτόχρονα και μια δύσκολη υπόθεση. Πολλά νέα επαγγέλματα αναδύονται στις σημερινές εποχές και δύσκολα θα βρούμε ανθρώπους με σχετική εμπειρία στο οικείο περιβάλλον μας, για να μας δώσουν κάποια ικανοποιητική πληροφόρηση. Έτσι, είναι αναγκαία η μελέτη πολλών συστατικών στοιχείων για μια ολοκληρωμένη απεικόνιση της εικόνας του επαγγέλματος.

Η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των ιδιαίτερων κλίσεων και των δεξιοτήτων του ως κριτήριο για τον επαγγελματικό  προσανατολισμό είναι άκρως σημαντική για έναν νέο. Δεν είναι, όμως, μια εύκολη υπόθεση, αφού οι κλίσεις και οι δεξιότητές μας δεν είναι εξαρχής διακριτές ούτε αναπτύσσονται εύκολα από τη σχολική μας ζωή, στη διάρκεια της οποίας καλούμαστε να πάρουμε τις αρχικές αποφάσεις για την επαγγελματική μας πορεία. Σήμερα, η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, βέβαια, έχουν ικανοποιητικά εργαλεία, για να ανιχνεύσουν αυτό το πεδίο.

Η άσκηση των επαγγελμάτων δεν είναι μια αυτόνομη λειτουργία, γιατί συνδέεται στη συνείδηση του εφήβου και κάθε ανθρώπου όχι μόνο με τον εργασιακό καταμερισμό αλλά και με τους κοινωνικούς ρόλους τους και την οικονομική ισχύ τους. Προφανώς δεν πρέπει να κατισχύει* η χρηματική αποτίμηση των επαγγελμάτων, γιατί κάτι τέτοιο θα θέσει σε δεύτερη μοίρα το περιεχόμενο και την αξία της ζωής μας και του εαυτού μας.  Είναι, όμως, χρήσιμο να αξιολογούμε από κάθε πλευρά το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εργαστούμε. Χρειαζόμαστε αυτή την οριοθέτηση του ορίζοντα της αυριανής μας επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή το να λαμβάνονται υπόψη και ευρύτερες παράμετροι πέραν του στενού επαγγελματικού πεδίου. Αν κάποιος έχει, για παράδειγμα, επιστημονικές, ερευνητικές και ακαδημαϊκές φιλοδοξίες, θα εισέρχεται και η προοπτική για έξοδο σε χώρα του εξωτερικού. Αν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και με το δημόσιο χώρο, υπάρχουν σχολές που παρέχουν -συγκριτικά με άλλες -καλύτερες αφετηρίες κι ευκαιρίες. Όλα αυτά συνιστούν μια μελέτη απολύτως χρήσιμη, γιατί συνδέονται με τη φύση του επαγγέλματος αλλά και με τις επιδιώξεις μας, για το πώς θέλουμε να ενταχθούμε στην κοινωνία, για το αν το όλο πλέγμα του επαγγέλματος μάς ικανοποιεί συναισθηματικά και ψυχικά. Συνεπώς, η πληροφόρηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις δυνατότητες, τις προοπτικές, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του προς επιλογή επαγγέλματος, με λίγα λόγια η γνώση της κοινωνικής δυναμικής αλλά και των οικονομικών στοιχείων που αναπτύσσονται από την άσκηση ενός επαγγέλματος,  είναι σημαντικά κριτήρια.

Επιπρόσθετα, ο νέος σε τούτη τη δύσκολη απόφασή του πρέπει να λάβει υπόψη του και την ανάπτυξη των παράλληλων προσόντων που θεωρούνται και άκρως απαραίτητα για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή, στην οποία η προετοιμασία για την επαγγελματική πορεία ολοκληρώνεται μόνο με τον ορθό επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατάκτηση του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Εξίσου αναγκαία με τα στενά επιστημονικά εφόδια είναι και τα παράλληλα προσόντα, όπως οι ξένες γλώσσες, οι νέες τεχνολογίες, η νοηματική – αν υπάρχει προσανατολισμός προς την ειδική αγωγή κλπ.

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια δύσκολη αλλά και πολύ όμορφη υπόθεση. Είναι μάλλον η πρώτη σημαντική απόφαση των νέων και συνεργεί στην ενίσχυση της ευθύνης τους, στη βελτίωση της προσωπικότητάς τους και στην κοινωνικοποίησή τους.

Ν. Τσούλιας, κείμενο διασκευασμένο.

* κατισχύω= καταβάλλω κάποιον με τη δύναμη μου, επικρατώ, υπερισχύω, υπερνικώ, επικρατώ πλήρως νικώντας σε όλα τα σημεία, νικώντας κατά κράτος, π.χ. Kατίσχυσε των αντιπάλων του. (το ουσιαστικό= κατίσχυση).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

A. Nα συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100λ

(μονάδες 20)

B1. «Η άσκηση των επαγγελμάτων… είναι σημαντικά κριτήρια»: Να γράψετε τα δομικά μέρη κι έναν τρόπο ανάπτυξης των ιδεών της παραπάνω παραγράφου του κειμένου και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.

(μονάδες 12)

2. «Τα πάντα έχουν αλλάξει… τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για μια σωστή επιλογή»: Να γράψετε τα δομικά μέρη της παραπάνω παραγράφου του κειμένου.

(μονάδες 3)

 3. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε δυο σημεία του κειμένου που αποτελούν σχόλιο του συντάκτη.

(μονάδες 5)

4. Να γράψετε ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις (με έντονη γραφή) στο κείμενο:

βέβαια
όχι μόνο..αλλά και
δηλαδή
γιατί
επιπρόσθετα

(μονάδες 5)

5. Να αντικαταστήσετε καθεμιά από τις παρακάτω (υπογραμμισμένες στο κείμενο) λέξεις με μία συνώνυμή της: μετασχηματισμοί, διαμορφώνουμε, δυνατοτήτων, ανιχνεύσουν, αυτόνομη.

(μονάδες 5)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: Με δεδομένο ότι βρίσκεστε στην πιο καθοριστική ηλικία για τον επαγγελματικό σας προσανατολισμό, να καταγράψετε σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας (300-350λ) τις σκέψεις σας για την αξία που έχει ο ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός καθώς και τα βασικότερα κριτήρια για την επιλογή επαγγέλματος.

(μονάδες 50)

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για την Έκφραση – Έκθεση Λυκείου

1. Έκφραση-Έκθεση Α’ Λυκείου, 2. Έκφραση-Έκθεση Β’ Λυκείου, 3. Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Σχεδιαγράμματα, 6. Γραμματική-Συντακτικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

80+ επιλεγμένα κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου