Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο σύνολο των Νηπιαγωγείων του Νομού Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Ένταξής τους καθορίζει Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (ΑΔΑ:ΩΨ6Ε4653ΠΣ-ΜΑ9) 

Στη σχετική Απόφαση επισημαίνεται ότι ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο υπεύθυνος Καθηγητής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και το Διευθυντή του σχολείου για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι επισκέψεις των φοιτητών στο σχολείο τους.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook