Ασκήσεις ονοματικού μέρους αρχαιοελληνικής γραμματικής με απαντήσεις

Του Χρήστου Χαρακόπουλου

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω ουσιαστικά:

τυραννίς: την κλητική ενικού

παῖς: την κλητική ενικού

γῆρας: τη δοτική ενικού

γυνή: την κλητική ενικού

(Μονάδες 4)

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω επίθετα:

εὒνους: τη δοτική πληθυντικού

μέγας: την κλητική ενικού

πολύς: τη δοτική πληθυντικού

πᾶσα: τη δοτική ενικού

(Μονάδες 4)

3. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς στα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα:

πολλούς:

ῥᾲδιον:

εὖ:

μάλα:

(Μονάδες 4)

4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τις παρακάτω αντωνυμίες:

οὗτος: τη δοτική ενικού

τίς (ερωτηματική): τη δοτική πληθυντικού

ὃς: τη δοτική ενικού

ὃ,τι: την αιτιατική πληθυντικού

(Μονάδες 4)

5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τις παρακάτω μετοχές:

ὢν: τη δοτική πληθυντικού

λυθείς: τη δοτική πληθυντικού

τιμῶν: την ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους

διδούς: τη δοτική πληθυντικού

(Μονάδες 4)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1.

τυραννί
παῖ
γῆρᾳ
γύναι

2. 

εὒνοις
μέγα
πολλοῖς
πάσῃ

3. 

πολλούς – πλείονας και πλείους – πλείστους
ῥάδιον – ῥᾷον – ῥᾷστον
εὖ – ἂμεινον, ἂριστα – βέλτιον, βέλτιστα – κρεῖττον, κράτιστα
μάλα, μᾶλλον, μάλιστα

4.

τούτῳ
τίσι

ἃτινα και ἃττα

5.

οὖσι
λυθεῖσι
τιμῶν
διδοῦσι

Χρήστος Χαρακόπουλος*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

15 δωρεάν βοηθήματα για το «άγνωστο κείμενο» στα αρχαία ελληνικά