Την Απόφαση επιχορήγησης του ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές με το ποσό των εφτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (744.000 €) υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 685Π4653ΠΣ-83Ν).

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ποσού 744.000 €, στο όνομα του Ιδρύματος και στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2754 του Φ. 19-110.“Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους” οικ. έτους 2018.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook