Την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32, του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων τροποποίησης των υφιστάμενων ή την εκπόνηση νέων μελετών, εκτέλεσης τεχνικών έργων και προμήθειας εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000,00 €, πλέον του Φ.Π.Α., για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των καταλυμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και την κήρυξη όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπέγραψε ο ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος (ΑΔΑ: 6ΚΗΜ4653ΠΣ-ΗΜΟ).

Σύμφωνα με την Απόφαση, η δαπάνη των δημόσιων συμβάσεων, θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑ Ε544 και ειδικότερα του έργου με κωδικό 2014ΣΕ54400016 και τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΠΚ 2008ΣΕ04700002)».

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook