Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε των αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2018 (ΦΕΚ 20/28.06.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, υποβλήθηκαν συνολικά 8.838 αιτήσεις:

  • 3.940 αιτήσεις για την κάλυψη είκοσι οκτώ θέσεων (28) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  • 1.834 αιτήσεις για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • 3.064 αιτήσεις για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

5.508

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

 123

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

 123

 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 328

 ΣΥΝΟΛΟ

6.082

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΤΕ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

1.834

Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

3.ο64

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook