Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (κωδικός MIS: 5029932), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018, κωδ. ΕΔΒΜ82), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η αίτηση υποβολής πρότασης ΕΔΩ

Η σχετική Πρόσκληση ΕΔΩ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής. Στην ιστοσελίδα https://webrescom.rc.auth.gr/core/13/auth.html οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες.

Η προθεσμία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00. Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα είναι εφικτή. Επίσης, η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κλπ.) δεν θα γίνεται δεκτή.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook