ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Ασκήσεις

Της Όλγας Ντανοπούλου

Ερωτήσεις  Σωστό – Λάθος

 1. Η οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας απλής οικονομίας.
 2. Αντικείμενο μελέτης της Οικονομικής Επιστήμης είναι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται σε μία κοινωνία.
 3. Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές χωρίς να αλλάξει η φυσική τους υπόσταση.
 4. Ένα ακαλλιέργητο στρέμμα γης είναι ένας εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστής.
 5. Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος εκφρασμένο σε χρήμα.
 6. Στο οικονομικό κύκλωμα οι ροές μεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι μεμονωμένες και εκτελούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 7. Η μίμηση επιβάλλει νέα προϊόντα στον καταναλωτή και τού δημιουργεί νέες ανάγκες.
 8. Ο καταμερισμός των έργων παρουσιάζει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα αντίστοιχα.
 9. Το πραγματικό κόστος ονομάζεται και εναλλακτικό κόστος.
 10. Αγορά καλείται οποιοσδήποτε χώρος που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή έναντι ανταλλάγματος.

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

 1. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων είναι ευθεία γραμμή όταν:

α) το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό

β) το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο

γ) το κόστος ευκαιρίας είναι ίσο με τη μονάδα

δ) το κόστος ευκαιρίας είναι φθίνον

 

 1. Το οικονομικό κύκλωμα αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ:

α) μόνο των επιχειρήσεων

β) μόνο των καταναλωτών

γ) μόνο των νοικοκυριών

δ) των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των νοικοκυριών

 

 1. Εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστής είναι :

α) η εργασία

β) η επιχειρηματικότητα

γ) ένα ακαλλιέργητο χωράφι

δ) τα μηχανήματα

 

 1. Το αυτοκίνητο μιας οικογένειας είναι :

α) καταναλωτικό αγαθό

β) καταναλωτό αγαθό

γ) κεφαλαιουχικό και καταναλωτό αγαθό

δ) διαρκές και καταναλωτικό αγαθό

ε) τίποτα από τα παραπάνω

 

 1. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μετατοπίζεται αριστερά όταν:

α) αυξηθεί το εργατικό δυναμικό μιας χώρας

β) χειροτερεύσει η τεχνολογία

γ) αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας

δ) τίποτα από τα παραπάνω

 

Ασκήσεις προς λύση

 Άσκηση 1

Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Κ και Λ.  Δίνονται οι  μέγιστοι συνδυασμοί τους στον παρακάτω πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων.

ΣυνδυασμοίΑγαθό ΚΑγαθό Λ
Α0240
Β65135
Γ130105
Δ18888
Ε26858
Ζ3500

 

α) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Κ σε όρους του Λ και το κόστος ευκαιρίας του Λ σε όρους του Κ.

β) Για να παραχθούν οι πρώτες 70 μονάδες του αγαθού Κ, πόσες μονάδες του αγαθού Λ πρέπει να θυσιαστούν;

γ) Για να παραχθούν οι 20 τελευταίες μονάδες του αγαθού Λ, πόσες μονάδες του αγαθού Κ πρέπει να θυσιαστούν;

δ) Να κατασκευάσετε την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Άσκηση 2

Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά. Το αγαθό Κ και το αγαθό Λ. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία γραμμή και δίνεται από τη σχέση Χ+2Ψ=200. Αν η οικονομία παράγει σ’ έναν συνδυασμό Χ=100 και Ψ= 150, να εξετάσετε τι είδος συνδυασμός είναι ο παραπάνω.

Άσκηση 3

Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία γραμμή με ΚΕχ=1/2 . Αν οικονομία παρουσιάζει μέγιστο συνδυασμό Α (χ=20 ,ψ=100), να βρείτε:

Α) τη συνάρτηση της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων

Β) να εξετάσεις το είδος του συνδυασμού Β(Χ=30 , Ψ=80) και Γ(Χ=30 ,Ψ=150)

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

ΑΟΘ Γ’ Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες – Θεωρία