Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διαύγεια, ΑΔΑ: ΩΔΞΘ4653ΠΣ-ΦΧΚ) καθορίζεται εκ νέου η επιχορήγηση προς τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στο ποσό των #23.563.242# € (είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2422 «Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα» του Ειδικού Φορέα Φ. 19-250 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2018.

Η κατανομή του ποσού στα ιδρύματα

Η επιχορήγηση των ΤΕΙ

Η Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις στην ενότητα «Γ/θμια Εκπαίδευση»

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook