Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει:

  1. τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διοικητικής Υπηρεσίας,
  2. τη θέση του/ της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης της Διοικητικής Υπηρεσίας,
  3. τη θέση του/ της Προϊσταμένου/ης του αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και μέλη του προσωπικού που ανήκουν στο ΙΕΠ, έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Δείτε την Προκήρυξη

Η θητεία για αυτόν/ή που θα επιλεγεί και θα καταλάβει μία από τις εν λόγω θέσεις ευθύνης είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και καταβάλλεται σε περίπτωση εκπαιδευτικού που επιλεγεί σε θέση ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν. 4547/2018.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις στην ενότητα «Προσλήψεις εκπαιδευτικών»

 

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook